Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Cykl warsztatów "Dziecko ryzyka dysleksji … praktyczne rozwiązania dostosowania metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci"

 

 

 

 

Dziecko ryzyka dysleksji …
praktyczne rozwiązania dostosowania metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci

cykl bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli wczesnej edukacji dziecka – wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych pracą z dzieckiem zagrożonym dysleksją

kwiecień – maj 2018

 • Celem jest doskonalenie kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji, zarówno w zakresie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych, które są niezbędne do podejmowania właściwych działań wpierających i stymulujących nieharmonijny rozwój dziecka. Zależy nam, aby każdy uczestnik warsztatów został wyposażony w wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać nie tylko w pracy z dziećmi, ale również we współpracy z rodzicami, by tym samym móc jeszcze skuteczniej wspierać dziecko ryzyka dysleksji w domu.
 • Program cyklu warsztatów będzie się odnosił do najważniejszych umiejętności - czytania i pisania,( które dziecko kończące edukację wczesnoszkolną ma opanować) oraz do bezpośrednio z nimi związanych odpowiednich obszarów rozwoju psychomotorycznego dziecka i zachodzących w nim procesów: spostrzegania słuchowego, wzrokowego, lateralizacji, sprawności manualnej, grafomotorycznej, mowy i myślenia.
 • Podczas warsztatów zaprezentowany będzie szereg metod, ćwiczeń i form pracy, które nauczyciel wczesnej edukacji, (nie będący specjalistą i nie posiadający uprawnień do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej), może wykorzystywać w codziennej pracy.
 • Nabór na poszczególne moduły jest otwarty. Można uczestniczyć w dowolnie wybranym przez siebie jednym lub kilku warsztatach. Ale, aby uzyskać pełny zakres wiedzy i umiejętności zachęcamy do udziału we wszystkich zaproponowanych formach.
 • Każdy moduł obejmuje 5 godzin dydaktycznych. Łącznie – 40 godz. dyd.
 • Jest to forma bezpłatna.

Po zakończeniu cyklu warsztatów uczestnik:

 • zna podstawy prawne organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • potrafi podjąć właściwe działania, zgodne z zasadami organizowania i udzielania na terenie przedszkola czy szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wie, na czym powinna polegać współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami na teranie przedszkola, szkoły i poza nią, np. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat ryzyka dysleksji i innych przyczyn trudności w uczeniu się,
 • zna i potrafi zaobserwować charakterystyczne symptomy trudności w uczeniu się, które mogą świadczyć o ryzyku dysleksji,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat metod pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji i możliwości ich wykorzystania w codziennej pracy,
 • potrafi właściwie dobierać do potrzeb i możliwości dziecka ryzyka dysleksji metody, formy i ćwiczenia oraz wykorzystywać odpowiednie pomoce dydaktyczne,
 • zna i potrafi dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, u którego zaobserwowano symptomy ryzyka dysleksji, zarówno w codziennej pracy, jak i w ogólnych zasadach oceniania,
 • zna różne rozwiązania, które sprzyjają nawiązywaniu właściwej współpracy z rodzicami dziecka ryzyka dysleksji czy ryzyka niepowodzeń szkolnych.

 

Proponowana tematyka warsztatów

1.Co warto wiedzieć i jak rozpoznać - dziecko ryzyka dysleksji czy dziecko z trudnościami w uczeniu się.

  1. Uczenie się dziecka w okresie wczesnej edukacji.
  2. Gotowość do podjęcia nauki I klasie.
  3. Ogólne nieprawidłowości i opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka.
  4. Wstępna obserwacja i diagnoza ryzyka specyficznych trudności w nauce szkolnej.
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 4 kwietnia 2018
 • [Zapisz się]

2. Prawą czy lewą, w prawo czy w lewo – dziecko ryzyka dysleksji a proces lateralizacji.

  1. Lateralizacja (stronność) – asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego.
  2. Zaburzenia procesu lateralizacji.
  3. Trudności dziecka leworęcznego
  4. Zabawy i ćwiczenia wspierające zaburzony proces lateralizacji: orientacja w schemacie własnego ciała; orientacja w przestrzeni i na kartce
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 10 kwietnia 2018
 • [Zapisz się]

3. Co i jak słyszy? – dziecko ryzyka dysleksji a percepcja słuchowa.

 1. Oczekiwane rozwojowo osiągnięcia dziecka w zakresie spostrzegania słuchowego w wieku 3/6 – 9 lat.
 2. Charakterystyczne symptomy zaburzeń sfery słuchowej.
 3. Jak rozpoznać – diagnoza i obserwacja mocnych stron i trudności dziecka w zakresie percepcji słuchowej.
 4. Jak stymulować? - ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej w oparciu o werbalny i niewerbalny materiał: 
  - ćwiczenia analizy i syntezy oraz różnicowania bodźców słuchowych niewerbalnych; ćwiczenia słuchu fonematycznego – rozróżniania fonemów, analizy i syntezy głoskowej, sylabowej, słownej zdań, słów, sylab; ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej (rytmy); orientacja czasowo-przestrzenna, ćwiczenia pamięci słuchowej, pamięci wzrokowo-słuchowej.
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 18 kwietnia 2018
 • [Zapisz się]

4. Co i jak widzi? – dziecko ryzyka dysleksji a percepcja wzrokowa.

 1. Oczekiwane rozwojowo osiągnięcia dziecka w zakresie spostrzegania wzrokowego w wieku 3/6 – 9 lat.
 2. Charakterystyczne symptomy zaburzeń sfery wzrokowej.
 3. Jak rozpoznać – diagnoza i obserwacja mocnych stron i trudności dziecka w zakresie percepcji wzrokowej.
 4. Jak stymulować? - Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej w oparciu o materiał konkretny i abstrakcyjny (literowy): 
  - ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej; pamięci wzrokowo-słuchowej, orientacji wzrokowo-przestrzennej.
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 25 kwietnia 2018
 • [Zapisz się]

5. Jak czyta? – dziecko ryzyka dysleksji a trudności w czytaniu.

 1. Istota i funkcje czytania
 2. Charakterystyczne symptomy trudności w opanowaniu umiejętności czytania
 3. Metody wspierające i stymulujące zaburzony proces czytania.
 4. Jak, kiedy i czy oceniać opanowanie umiejętności czytania?
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 9 maja 2018
 • [Zapisz się]

6. Jak pisze? – dziecko ryzyka dysgrafii.

 1. Istota i funkcje pisania – grafia.
 2. Charakterystyczne symptomy trudności w opanowaniu umiejętności pisania
 3. Metody wspierające zaburzony proces pisania pod względem graficznym.
 4. Jak, kiedy i czy oceniać opanowanie umiejętności pisania?
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 15 maja 2018
 • [Zapisz się]

7. Jak napisać ó czy u? – dziecko ryzyka dysortografii.

 1. Ortografia we wczesnej edukacji.
 2. Charakterystyczne symptomy trudności w opanowaniu umiejętności pisania pod względem poprawności ortograficznej.
 3. Jak skutecznie wspierać naukę ortografii – metody, gry i zabawy.
 4. Jak, kiedy i czy oceniać pisanie pod względem poprawności ortograficznej.
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 16 maja 2018
 • [Zapisz się]

8. Dziecko ryzyka dysleksji a wtórne problemy trudności w uczeniu się

 1. Charakterystyczne symptomy trudności w uczeniu się związane ze sferą emocjonalno-społeczną – pozytywny obraz siebie, motywacja,
 2. Zachowanie dzieci w trudnych sytuacjach, pokonywanie trudności szkolnych, nerwice dziecięce.
 • Warsztat metodyczny – 5 godz. dyd.
 • Planowany termin: 23 maja 2018
 • [Zapisz się]

 

Szczegółowych informacji udziela: Mirosława Anna Pleskot, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 536-60-90 w godz. 800 – 1400.