Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

28-30 VI; 1 VII 2018 - Trening interpersonalny dla pedagogów, psychologów i nauczycieli-wychowawców

 

 

 Szanowni Państwo,

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie zaprasza do udziału w

 

Treningu Interpersonalnym.

 


1. Adresaci:
Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele-wychowawcy placówek oświatowych województwa mazowieckiego (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, burs, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych).

2. Program:
Trening interpersonalny jest skuteczną metodą uczenia się poprzez doświadczenie. Jego prekursorami są: Carl Rogers i Kurt Lewin. Uczestnicy treningu wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając się wzajemnie i nabywając umiejętności służących kontaktowi z ludźmi a także zwiększając świadomość siebie samych oraz świadomość tego, co może dziać się w innych. W trakcie treningu uczestniczące w nim osoby doświadczają kolejnych faz procesu powstawania grupy, podejmując role grupowe i współtworząc normy grupowe.

Głównym celem treningu jest podniesienie kompetencji interpersonalnych kadry pedagogicznej placówek oświatowych niezbędnych w efektywnej pracy zawodowej.

Trening interpersonalny stwarza przestrzeń do:

  • koncentracji na bieżących doświadczeniach zaistniałych w grupie, wglądu w siebie w oparciu o interakcje z grupą, spostrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie,
  • konstruktywnego wyrażania myśli i uczuć, empatycznego komunikowania się, uważności na siebie i członków grupy, wrażliwości na sygnały werbalne i niewerbalne, rozumienia zachowań własnych i innych osób,
  • rozpoznania pełnionych ról grupowych, udzielania informacji zwrotnych.

3. Kadra prowadząca:

  • Jolanta Szymczyk: psycholog i pedagog, rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeuta, posiada kwalifikacje edukatorskie przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia: szkoleń, grup wsparcia oraz grup superwizyjnych dla psychologów i pedagogów. Autorka specjalistycznych publikacji dla środowiska oświatowego.
  • Maria Kazimierczak: absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Szkołę Trenerów Psychologicznych, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Szkołę Mediacji, kurs przygotowujący do superwizowania osób prowadzących zajęcia edukacyjne. Realizatorka szkoleń .Szkoły dla Rodziców i Wychowawców’’. Autorka i współautorka publikacji z zakresu kompetencji społecznych w edukacji.

4. Liczba godzin: 40
5. Termin realizacji: (5 dni): 27,28,29, 30 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-18.30, 1 lipca 2018 r. w godz. 9.00-13.00.
6. Miejsce realizacji: MSCDN, Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9, sala nr 6 (parter)
7. Liczba osób w grupie: min.10, max. 14
8. Odpłatność od osoby wynosi 250 zł., którą należy uiścić po otrzymaniu pisma o zakwalifikowaniu na trening
9. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu doskonalenia zawodowego.
10. Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń według następujących kryteriów: jedna osoba z placówki, w przypadku uczęszczania
na psychoterapię - zgoda psychoterapeuty na udział w treningu, deklaracja udziału w całości treningu. Ilość miejsc jest ograniczona - o przyjęciu na trening interpersonalny decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w [formie elektronicznej].

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu: Jolanta Szymczyk; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dniach pn-pt, godz. 9.00-15.00.

.