Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

26-28 VI 2018 - Letnia Akademii Ciekawej Historii "Badania naukowe blisko nauczyciela Uniwersytet miejsce nauki – miejsce kształcenia – miejsce spotkania"

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w Letniej Akademii Ciekawej Historii

 


Badania naukowe blisko nauczyciela
Uniwersytet
miejsce nauki – miejsce kształcenia – miejsce spotkania,

 

która odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2018 roku.

 

Pierwsza Sesja Letniej Akademii Ciekawej Historii wpisuje się w ramy programu Badania naukowe blisko nauczyciela, którego realizację w 2017 r. zainicjowały wspólnie trzy instytucje Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych.

Celem programu jest stworzenie przestrzeni dla nawiązania stałej relacji między badaczami przeszłości, którzy opisują ją w swych pracach naukowych i nauczycielami, którzy w codziennej pracy przekazują uczniom wiedzę o przeszłości oraz kształtują ich kompetencje niezbędne dla samodzielnego formułowania pytań, odpowiedzi, ocen.

W aspekcie merytorycznym nawiązanie stałej relacji między reprezentantami świata badań przeszłości i świata edukacji o przeszłości zaowocować ma wymianą informacji na temat nowych ustaleń nauki, dotyczących istotnych zagadnień z zakresu historii Polski i historii powszechnej; wypracowaniem elementów strategii i metodyki adaptacji do edukacji szkolnej aktualnych ustaleń badawczych.


Efektem programu Badania naukowe blisko nauczyciela ma być zapoznanie nauczycieli z aktualnym stanem badań nad zagadnieniami, które od dawna są wpisane w do kanonu kształcenia historycznego oraz nad tymi, które dopiero zaczynają być przedmiotem badań.

Temat I sesji Letniej Akademii Ciekawej Historii: Uniwersytet. Miejsce nauki – miejsce kształcenia – miejsce spotkania dotyka zagadnienia uniwersytetu, które tradycyjnie wpisane jest w edukację szkolną, by przedstawić je w perspektywie, przyjętej we współczesnych badaniach nad uniwersytetem, jako - trwającym przez wieki – fenomenem kulturowym, społecznym, politycznym. 

Obecnie w badaniach nad fenomenem uniwersytetu coraz większą uwagę zwraca się na problematykę społecznej roli uniwersytetu, jako miejsca formowania przedstawicieli elit, którzy kształtowali życie społeczeństw we wszystkich jego obszarach. Zainteresowanie badaczy zagadnieniem kształcenia elit w sposób naturalny prowadzi do zainteresowania polityką władz państwowych wobec uniwersytetów – zakresem ich autonomii, warunkami doboru kadry, treścią programów kształcenia, regulacjami dotyczącymi dostępu profesorów i studentów do publikacji. Zainteresowanie badaczy budzi też zagadnienie uniwersytetu jako miejsca spotkania młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk społecznych, przynależących do różnych wspólnot narodowych, religijnych.

Celem I sesji Letniej Akademii Ciekawej Historii jest przybliżenie nauczycielom praktykom spojrzenia na uniwersytet jako szeroko rozumiany fenomen kulturowy, którego przybliżenie pozwala na głębsze zrozumienie procesów społecznych i politycznych w przeszłości i współcześnie.

Zajęcia I sesji Letniej Akademii Ciekawej Historii odbywają się w formule partnerskiej. Integralną część wykładów, podczas których badacze przybliżą wyniki swych eksploracji stanowi rozmowa. Zajęcia terenowe zapewnią uczestnikom poszerzenie wiedzy w kontakcie z „żywą tkanką Uniwersytetu” – jego przestrzenią oraz z jego „humanistycznym sercem” – Biblioteką. Wprowadzeniu nowych ujęć do praktyki szkolnej poświęcone są zajęcia warsztatowe.


Zajęcia prowadzą badacze i praktycy:

 • prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, badacz historii społecznej, współautor i redaktor najnowszej monografii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Piotr Węcowski, badacz kultury epoki średniowiecza, Zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego UW;
 • dr hab. Aneta Pieniądz, badaczka epoki średniowiecza, specjalizująca się w problematyce wykorzystania technik cyfrowych pracy historyka, Kierownik Studiów Podyplomowych IH UW;
 • dr hab. Katarzyna Błachowska, prowadząca badania nad systemami edukacji na ziemiach polskich w XIX i XX w., Kierownik Zakładu Historii Historiografii i Dydaktyki IH UW;
 • mgr Zbigniew Olczak, znawca dziejów książki i dziejów bibliotek naukowych w Warszawie, Kierownik Gabinetu Zbiorów XIX w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Adam Tyszkiewicz, znawca dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Muzeum Uniwersytetu;
 • dr Teresa Stachurska-Maj, zajmująca się naukowo i dydaktycznie szeroko rozumianą edukacją historyczną oraz upowszechnieniem nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu-uczeniu się historii, adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie;
 • mgr Iwona Moczydłowska, nauczyciel konsultant ds. historii i wos oraz języków obcych w MSCDN Wydział w Siedlcach, zajmująca się wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym;
 • mgr Marcin Siekański, nauczyciel historii, szkoleniowiec z zakresu cyberprzemocy rówieśniczej, wykorzystywania gier, aplikacji, zasobów sieciowych w procesie nauczania oraz kształtowania postaw i zachowań.

 

 

 

PROGRAM


Letnia Akademia Ciekawej Historii
Sesja I: 26-28.06.2018 r.


Badania naukowe blisko nauczyciela.
Uniwersytet
miejsce nauki- miejsce kształcenia- miejsce spotkania

 


26 czerwca 2018 r. (wtorek) 

 • Sala Kolumnowa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
  • 9.00 - 9.30 – rejestracja uczestników
  • 9.30 – 10.00 – uroczyste otwarcie Akademii
  • 10.00 – 11.30 – prof. dr hab. Tomasz Kizwalter (IH UW): Królewski Uniwersytet Warszawski: miejsce nauki, miejsce kształcenia, miejsce spotkania
  • 11.30 – 12.00 – rozmowa - moderacja: dr hab. Aneta Pieniądz (IH UW)
  • 12.00 – 12.30 – przerwa
 • Sala 108 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
  • 12.30 – 13.30 – dr hab. Piotr Węcowski (IH UW): Średniowieczne korzenie idei uniwersytetu nowożytnego
  • 13.30 – 14.00 – rozmowa, moderacja: dr Dobrochna Kałwa ((IH UW)
  • 14.00 – 14.30 – przerwa
  • Początek zajęć: wejście do Instytutu Historycznego (zajęcia w terenie)
  • 14.30 – 16.30 – dr Adam Tyszkiewicz (Muzeum UW): Przestrzeń Uniwersytetu – Uniwersytet Warszawski


27 czerwca 2018 r. (środa)

 • Sala 108 Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
  • 9.30 – 11.00 – dr hab. Katarzyna Błachowska (IH UW): Uniwersytet – „papierek lakmusowy” polityki (uniwersytety na ziemiach polskich i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w. XIX w.).
  • 11.00 – 11.30 – rozmowa, moderacja dr Dobrochna Kałwa
  • 11.30 – 12.00 – przerwa

27 czerwca 2018 r. (środa)

 • Grupa I – Czytelnia Gabinetu Zbiorów XIX w. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66,Warszawa
  • 12.00 – 14.00 – mgr Zbigniew Olczak (Gabinet Zbiorów XIX w., BUW): Biblioteka – laboratorium humanisty. Burzliwe losy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Grupa II – sala A, IH UW
  • 12.00–13.45 – dr Teresa Stachurska-Maj (IBE/ MSCDN) Strategie realizacji podstawy programowej z historii w 8-letniej szkole podstawowej (warsztat) 
  • 14.00–14.30 – przerwa
 • Grupa II – Czytelnia Gabinetu Zbiorów XIX w. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66,Warszawa
  • 14.30–16.30 – mgr Zbigniew Olczak (Gabinet Zbiorów XIX w., BUW): Biblioteka – laboratorium humanisty. Burzliwe losy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Grupa I – sala 17, IH UW
  • 14.30–16.15 – dr Teresa Stachurska-Maj (IBE/ MSCDN) Strategie realizacji podstawy programowej z historii w 8-letniej szkole podstawowej (warsztat)


28 czerwca 2018 r. ( czwartek )

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9, Warszawa; Aula nr 16 (parter)
  • 9.30–11.00– dr hab. Aneta Pieniądz (IH UW): Zastosowanie technologii cyfrowych w badaniach i nauczaniu
  • 11.00–11.30 – rozmowa, moderacja: dr hab. K. Błachowska (IH UW); dr Teresa Stachurska-Maj (IBE/ MSCDN)
  • 11.30–12.00 – przerwa
 • Warsztat nr 1, MSCDN (sala nr 126, piętro I)
  • 12.00–13.30 – mgr Iwona Moczydłowska (MSCDN): Media społecznościowe w nauczaniu historii
 • Warsztat nr 2, MSCDN (sala nr 5, parter)
  • 12.00–13.30 – mgr Marcin Siekański Gry edukacyjne w nauczaniu historii
  • 13.30–13.45 – przerwa
  • 13.45–14.30 – podsumowanie merytoryczne; zakończenie Letniej Akademii Ciekawej HistoriiKomitet Organizacyjny

 • dr hab. Katarzyna Błachowska
 • dr Teresa Stachurska- Maj
 • dr Piotr Kroll
 • lic. Barbara Łochowska

Zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej  [formularz zgłoszenia]
O przyjęciu na LACH-a decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: dr Teresa Stachurska-Maj; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 536 60 73, pn; wt; czw; pt; w godz.11.00- 14.00, śr; 16.00-18.00 lub w sekretariacie rejestracji kursów Jolanta Czułada; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 536-60-66