MSCDN Wydział w Warszawie, ul.Świętojerska 9, 00-240 Warszawa - Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 

belkaMSCDN
Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację na:

 


Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
na wczesnym etapie nauczania w przedszkolach 
oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 


Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub szkole podstawowej na wczesnym etapie nauczania, które są aktualnie zatrudnione jako nauczyciele na wczesnym etapie nauczania oraz mają przynajmniej podstawową znajomość języka angielskiego
i pragną uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

Program

 • Zajęcia na kursie organizowane są na podstawie programu MEN, zmodyfikowanego
  i zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Kadra

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy z wieloletnią praktyką własną pracy w szkole:
  • Ewa Goldnik-Ciok (język angielski) oraz
  • Anneta Sadowska- Martyka (metodyka).

Uczestnicy kursu

 • W kursie mogą uczestniczyć nauczyciele czynni zawodowo, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością nauczanie zintegrowane/wczesnoszkolne lub wychowanie przedszkolne oraz znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje językowe zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. lub na poziomie średnio zaawansowanym potwierdzonym świadectwem maturalnym.
 • Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej uzyskuje nauczyciel, który ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub w klasach I-III szkoły podstawowej, określone w §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka.


Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
 • zaliczenie praktyk w placówce macierzystej (60 godz.),
 • wykonanie pracy własnej wymaganej programem kursu (30 godz.),
 • zdanie dwóch egzaminów końcowych: z metodyki nauczania języka angielskiego oraz z języka angielskiego

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach 09.00 – 15.30 od 29 września 2018 do 27 kwietnia 2019 r. z przerwami na ferie świąteczne oraz zimowe, szczegółowy harmonogram zostanie podany na początku kursu. Grupa liczy do 20 osób.

W ramach kursu uczestnicy są zobowiązani do odbycia 60 godzin praktyk w placówkach macierzystych.

Koszt kursu: 1700 złotych (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej [formularza zgłoszenia] na stronie www.warszawa.mscdn.edu.pl do dnia 15 września 2018 r.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • elektroniczne wypełnienie [formularza zgłoszenia],
 • przysłanie na adres MSCDN kserokopii właściwego dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopii zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie oraz
 • oryginału [zaświadczenia o zatrudnieniu] z miejsca pracy.


Wymienione dokumenty prosimy przysyłać do dnia 15 września 2018 na adres: MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa z dopiskiem "Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania".

Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowo potwierdzenie przyjęcia na kurs wraz z informacjami dotyczącymi szczegółów jego organizacji.

Informacji szczegółowych udziela od 27.08.18 Ewa Orłowska (kierownik kursu),
tel.: (22) 536 60 80, pn. - pt. w godz. 10:00 – 14:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.