MSCDN Wydział w Warszawie, ul.Świętojerska 9, 00-240 Warszawa - Konferencja podsumowująca rok pracy programu "SAS jako azymut zmian - powiązać szkołę ze społecznością"
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Konferencja podsumowująca rok pracy programu "SAS jako azymut zmian - powiązać szkołę ze społecznością"

Logo SAS 2015 

 

15 czerwca 2016 r. w warszawskim oddziale MSCDN odbyła się konferencja

 

"SAS jako azymut zmian - powiązać szkołę ze społecznością".

 

Była to okazja do podsumowania roku pracy 12 szkół uczestniczących w programie w Warszawie i na Mazowszu oraz do zachęcenia do udziału w programie SAS innych szkół. Uczestnicy konferencji byli zachęcani do


Po powitaniu przez Dyrektora MSCDN Jarosława Zaronia  nastąpiła prezentacja (lider projektu) idei Szkół Aktywnych w Społeczności (SAS), jej historii, kontekstu światowego i krajowego, w jakim funkcjonują oraz celu sformułowania Międzynarodowych Standardów SAS. Temat ten zaprezentowała koordynatorka programu Elżbieta Tołwińska-Królikowska z Federacji Inicjatyw Oświatowych [prezentacja  .pdf].

Kolejnym punktem programu konferencji był wykład dr hab. Danuty Urygi z Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. „Szkoła a środowisko lokalne. Historia i teraźniejszość”. Uczestnicy mieli okazję do przypomnienia sobie nurtów pedagogicznych łączących szkołę z realnym światem, poznania kolei losu reform okresu międzywojennego i w PRL, mogli poddać refleksji ich efekty, odnieść założenia szkoły bliskiej środowisku do wyników aktualnych badań działania szkół. [prezentacja  .pdf]

W przerwie uczestnicy konferencji dzielili się skojarzeniami z ideą Szkół Aktywnych w Społeczności, jakie wywołały w nich prezentacje. Spisane skojarzenia zostały wprowadzone w chmurę wyrazową, która utworzyła napis SAS dokumentujący refleksje uczestników.

W drugim bloku tematycznym przedstawiono praktyki szkół związanych ze środowiskiem lokalnym.

Najpierw 5 szkół, będących uczestnikami programu SAS od roku, zaprezentowało zmiany, jakie zaszły w nich w tym czasie pod wpływem wdrażania Międzynarodowych Standardów SAS. Były to: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 z Płocka, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości z Płocka, Szkoła Podstawowa nr 174 w Warszawie-Wesołej, Szkoła Podstawowa nr 275 z Targówka oraz Szkoła Podstawowa nr 42 z Targówka.  Nauczycielki i nauczyciele opowiedzieli o zmianach dotyczących: angażowania rodziców, współpracy społeczności nad szkolnymi wartościami, wyjścia uczniów do mieszkańców i zmiany wizerunku szkoły, wolontariatu uczniów, rodziców i nauczycieli, oferty szkoły dla mieszkańców. Sesję zakończyły wypowiedzi nauczycielek z dwu wiejskich szkół podstawowych uczestniczących od 2012  roku w pilotażowej części SAS – z Nowego Świętowa (opolskie) i Zastruża (dolnośląskie) o tym, jak samoocena i praca nad wdrożeniem standardów wpłynęły na społeczności ich szkół.


W kolejnej części uczestnicy konferencji poznali punkt widzenia organów prowadzących na szkołę pracującą w … i dla środowiska lokalnego. Wypowiedzieli się: Cezary Kocon – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Warszawa Mokotów oraz Marek Drapała - Wójt Gminy Magnuszew, w której działa Szkoła Podstawowa w Rozniszewie będąca uczestnikiem programu SAS.

Ostatnim elementem programu była prezentacja ukazująca doświadczenia szkół uczestniczących w programie SAS w innych krajach: Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Bośni i Hercegowinie, Armenii. [prezentacja  .pdf]. Pokazała ona, że choć szkoły pracują w różnych warunkach i systemach edukacyjnych, to cele i potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych są te same – dać każdemu dziecku wsparcie w rozwoju i jak najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji i dorosłego życia.

Konferencja została przygotowana przez przedstawicielki Partnerstwa realizującego program SAS na Mazowszu: Federacji Inicjatyw Oświatowych - Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Oddziału w Warszawie – Ewa Lubczyńska, Oddziału w Płocku – Aneta Gładys, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Beata Łuba-Krolik, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – Ewa Kędracka-Feldman.

 

SAS loga