Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Projekt "Szachy w mazowieckiej szkole"

 

 

 

szachy


Zapraszamy
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w projekcie


Szachy w mazowieckiej szkole


   
Przedsięwzięcie "Szachy w mazowieckiej szkole" jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Projekt "Szachy w mazowieckiej szkole" finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Uczestnikami będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – z każdej placówki po 2 nauczycieli. Szczególnie zapraszamy nauczycieli otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.

Każda szkoła, która zgłosi się do Projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt szachowy, w skład którego wchodzi 15 kompletów szachów dla uczniów i szachownica demonstracyjna.

Do udziału projekcie w rejonie działania MSCDN Wydział w Warszawie zapraszamy placówki
z powiatów okołowarszawskich,
które do tej pory nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu.

W projekcie nie mogą uczestniczyć szkoły z terenu m.st. Warszawy.

Rekrutacja placówek do projektu rozpocznie się po konferencji inaugurującej 15 lutego 2018r.

Cele projektu:

 • dostarczenie nauczycielom I etapu edukacyjnego innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami;
 • zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
 • wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.


Realizacja projektu: styczeń - grudzień 2018 r.

 1. Konferencja prezentująca cele projektu, przykłady dobrych praktyk, korzyści płynące z nauki i wprowadzenia gry w szachy w szkole.
 2. Bezpłatne szkolenia dla 100 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (5 grup w całym województwie). 
  • Liczba godzin: 72 – realizowane w trakcie 3 weekendów po 24 godziny dydaktyczne (piątek – niedziela)
  • Miejsce: MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9.
  • Termin: marzec – czerwiec 2018. Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie przedstawiony na konferencji inaugurującej projekt – 15 lutego.
 3. Realizacja zajęć z uczniami w szkołach od 15.09.2018 r.


Projekt "Szachy w mazowieckiej szkole" objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Szczegółowych informacji udziela: