Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

II Edycja Międzydzielnicowego Konkursu Matematyczno – Sportowego

 

 

 

Przechwytywanie 1

  „Matematyka na Mecie”  

 

11 maja 2017 r. w Zespole Szkół nr 45 im. Królowej Jadwigi w Warszawie odbyła się gala finałowa II edycji Międzydzielnicowego Konkursu Matematyczno- Sportowego „Matematyka na mecie”. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli Mazowiecki Kurator Oświaty (nr 257/16/P) oraz Burmistrz Dzielnicy Praga – Północ.

Opiekę merytoryczną sprawowała Pani Beata Wąsowska - Narojczyk  - nauczyciel konsultant ds. edukacji matematycznej MSCDN wydział w Warszawie. 

Autorkami konkursu są Pani Kamila Piętak, Pani Hanna Sawicka i Pani Małgorzata Zaroń – nauczycielki w Gimnazjum Sportowym nr 57 w Zespole Szkół nr 45 im. Królowej Jadwigi w Warszawie.

Konkurs został organizowany przy współpracy z L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu zgodnie z zasadami fair-play.

 

Przebieg konkursu:

Pierwszy etap - szkolny odbył się 1 lutego 2017 r. w szkołach zgłoszonych do konkursu.

Uczniowie, przez 60 minut, zmagali się z zadaniami matematycznymi.

Warsztaty naukowe z matematyki odbyły się 11 kwietnia 2017 r. w L Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy w Warszawie.

W warsztatach udział wzięli wszyscy uczniowie zakwalifikowani do finału konkursu, zajęcia przygotowała i poprowadziła Pani Marzena Ofrecht – nauczycielka matematyki w L Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy w Warszawie.

Drugi etap – międzydzielnicowy (finał) odbył się 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 45 w Warszawie.

Zmagania finałowe składały się z dwóch części:

  • indywidualnej;
  • zespołowej.

W pierwszej części uczniowie, przez 60 minut, zmagali się z ciekawymi zadaniami matematycznymi, zaś w drugiej części znakomicie poradzili sobie z konkurencjami łączącymi umiejętności sportowe i matematyczne.

Konkurs uzyskał dotację mFundacji, wspierającej ciekawe inicjatywy matematyczne