Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…” - fotorelacja

 

 


W dniach  6 i 7 czerwca 2017 r. w Warszawie w Mazowieckim Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli oraz w Archiwum Państwym w Warszawie odbyła się  II Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków

 

„Educare necesse est…”.

 

Podobnie jak ubiegłoroczna, została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
Honorowy Patronat objęła :

  • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Celem konferencji było  zapoznanie ze zmianami w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej oraz wykorzystanie w edukacji źródeł archiwalnych dokumentujących polskie drogi do niepodległości  w II poł. XIX wieku i w XX wieku w pracy nauczycieli szkolnych, nauczycieli akademickich i w działaniach edukacyjnych realizowanych przez archiwa.

Obrady konferencji otworzyli szefowie instytucji zaangażowanych w jej organizację.

Konferencja była spotkaniem  nauczycieli akademickich, nauczycieli szkolnych i pracowników archiwów państwowych.

W dwudniowej konferencji wzięły udział 133 osoby, które podczas obrad wysłuchały  37 referatów. Obrady odbywały się w formie paneli i koncentrowały na zagadnieniach dotyczących zmian w edukacji historycznej w kontekście reformy oświaty, problematyki pozwalającej na pogłębienie wiedzy w zakresie projektów wystawienniczych i wydawniczych, metod pracy przydatnych w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach oraz omówieniu źródeł archiwalnych dokumentujących polskie drogi do niepodległości w kontekście zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy konferencji rozmawiali na tematy wprowadzenia do praktyki szkolnej sprawdzonych, atrakcyjnych dla uczniów programów i projektów edukacyjnych z wykorzystaniem źródeł archiwalnych w edukacji historycznej, zaktualizowali wiedzę w zakresie przygotowania projektów wystawienniczych i wydawniczych, wymienili doświadczenia w zakresie współpracy nauczycieli historii z archiwami, poznali założenia  nowej podstawy programowej z historii dla szkoły podstawowej oraz uzyskali wiedzę w zakresie działań edukacyjnych realizowanych w archiwach.

Każdy uczestnik otrzymał nieodpłatnie publikację  stanowiąca swoisty podręcznik dobrych praktyk edukacyjnych „Educare necesse est...Ale jak i dlaczego?” będący zbiorem materiałów z ubiegłorocznej konferencji.
Szczegółowy Program Konferencji
Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • prof. UW dr hab. Alicja Kulecka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)
  • mgr Magdalena Mołczanowska (Instytut Pamięci Narodowej)
  • dr Teresa Stachurska-Maj (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie Wydział w Warszawie)
  • dr Violetta Urbaniak (Archiwum Państwowe w Warszawie)