Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Oblicza współczesnego patriotyzmu – kształtowanie postaw obywatelskich

 

 

 

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2017 r. w salach Uniwersytetu Warszawskiego oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja

 

„Oblicza współczesnego patriotyzmu – kształtowanie postaw obywatelskich”.

 

Konferencja była podsumowaniem wspólnego projektu MSCDN i Instytutu Nauk Politycznych UW „Akademia Wiedzy o Społeczeństwie”. Szkoła Letnia Wiedzy o Społeczeństwie jako ostatni komponent projektu zakładał osiągnięcie dwóch głównych celów:

  • promowanie świadomego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym Państwa;
  • wymianę poglądów i doświadczeń w obszarze kształtowania postaw obywatelskich.

Dwudniową konferencję rozpoczęli przedstawiciele partnerstwa, ze strony Uniwersytetu Warszawskiego uczestników przywitała dr Justyna Godlewska-Szyrkowa prodziekan ds. Studenckich, ze strony MSCDN Katarzyna Koszewska kierownik MSCDN Wydział w Warszawie.
 

Punktem inaugurującym pierwszego dnia Konferencji było spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – dr Adamem Bodnarem.  Refleksje związane z rolą RPO w systemie politycznym państwa dotyczyły m.in. zadań jakie ma RPO w Polsce, instrumentów jakimi dysponuje, porównania roli RPO w Polsce i w innych krajach Europy. Rozmowa uczestników z dr Adamem Bodnarem skupiła się w dużej mierze na trudnej sztuce zachowania przez nauczycieli apolityczności w szkole.

W świat mechanizmów współczesnej komunikacji politycznej wprowadziła uczestników dr hab. Ewa Marciniak przedstawiając zagadnienia dotyczące m.in. instytucjonalnego wymiaru komunikowania się, symetryzmu i kontraktulaności w komunikacji publicznej, wymiaru personalizacji komunikowania się oraz źródeł wiarygodności osób w procesie komunikacji. Kolejne wykłady poświęcone były szeroko rozumianej debacie politycznej i jej kierunkom: w sferze społeczno- gospodarczej ( dr hab. Sebastian Kozłowski), w Unii Europejskiej (dr hab. Tomasz Kownacki) oraz w państwie demokratycznym na przykładzie Polski (dr hab. Tomasz Słomka).


Pomiędzy zaproponowanymi wykładami zaplanowano zmianę rodzaju aktywności uczestników. Nauczyciele mogli i uczestniczyć w jednym z dwóch zaproponowanych warsztatów.  Część osób spotkała się z doc. dr Ewą Pietrzyk- Zieniewicz na warsztatach „Kody perswazyjne sceny politycznej”, a część z dr Bartłomiejem Biskupem analizowała kody komunikacji politycznej, szukając odpowiedzi na pytanie „Jak do nas mówią i co nam chcą przekazać politycy?”


Na zakończenie pierwszego dnia konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spektakl „Nic nowego pod słońcem”. Monodram uhonorowany nagrodą „Złoty Liść Retro - 2012” w przedstawił aktor teatralny i telewizyjny Sławomir Holland.


Drugi dzień konferencji poświęcony kształtowaniu postaw obywatelskich i ich wpływowi na oblicza współczesnego patriotyzmu rozpoczął się od wykładu dr hab. Marty Zahorskiej-Bugaj „ Ewolucja postaw młodzieży wobec demokracji oraz form edukacji sprzyjających kształtowaniu prodemokratycznych zachowań”.  Zebrani mogli dowiedzieć się jakie postawy dominują wśród badanej młodzieży, jakie są źródła zachowań młodzieży, czy i w jaki sposób system edukacji wpływa na nastroje wśród młodzieży.  Prowadząca dokonała tez periodyzacji wyników badań na przestrzeni ostatnich 20 lat prowadzonych badań. Wykład był doskonały wstępem do panelu „Oblicza współczesnego patriotyzmu i kształtowanie postaw”.
Panel prowadzony przez dr Annę Materską – Sosnowską(UW) swoją obecności zaszczycili:

  • ks. dr Piotr Burgoński (UKSW),
  • dr hab. Krzysztof Drabik (ASzW),
  • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN),
  • dr hab. Anna Wierzchowska (UW),
  • sędzia  Jerzy Stępień  (Uczelnia Łazarskiego),
  • Jan Wróbel (dziennikarz, nauczyciel).

Taki skład rozmówców gwarantował m.in. różnorodność rozumienia pojęcia patriotyzm, wskazywanie wielu źródeł postawy patriotycznej. Zebrani dyskutowali poruszając się wokół pojęć szowinizm – nacjonalizm – patriotyzm.


Końcową część panelu zdominowały pytania ze strony uczestniczących w konferencji nauczycieli skierowane do uczestników panelu. W większości dotyczyły one pomysłów na pracę z młodzieżą właśnie w obszarze kształtowania postawy patriotycznej i obywatelskiej.


Konferencję zakończył uroczysty moment wręczenia certyfikatów i zaświadczeń. Certyfikat Akademii Wiedzy o Społeczeństwie uzyskały osoby, które wzięły udział we wszystkich komponentach projektu.


Uczestnicy z entuzjazmem przyjęli informację o planowanej kontynuacji projektu w kolejnym roku szkolnym.

Już teraz zapraszamy do śledzenia stron internetowych MSCDN oraz INP UW , to tam pojawią się wszystkie ważne informacje na ten temat.