MSCDN Wydział w Warszawie, ul.Świętojerska 9, 00-240 Warszawa - SAS - Szkoły Aktywne w Społeczności
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

SAS - Szkoły Aktywne w Społeczności

Logo SAS 2015

 

„Szkoły Aktywne w Społeczności" (SAS)

 

to program międzynarodowy, którego celem jest wprowadzenie do polskich szkół Międzynarodowych Standardów Jakości, a tym samym upowszechnianie idei i rozwój placówek aktywnych w społeczności, promujących rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną.

W roku 2015 trzy placówki doskonalenia działające na Mazowszu, tj. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów i organizacja pozarządowa będąca liderem programu w Polsce Federacja Inicjatyw Oświatowych zawiązały partnerstwo, aby wspierać i promować rozwój szkół aktywnych w społeczności.

Liczne organizacje pozarządowe opracowały i przetestowały Międzynarodowe Standardy Jakości dla szkół aktywnych w społeczności. Szkoły te różnią się między sobą ze względu na miejsce działania, zachowują jednak pewne cechy wspólne, np. takie jak:

  • zapewnienie otwartości i gotowości szkoły do przyjmowania nowych idei i pomysłów pochodzących od uczniów, ich rodzin oraz społeczności lokalnej;
  • przyjęcie podejścia holistycznego, które zakłada, że wpływ działań pozaszkolnych motywuje dzieci do nauki;
  • tworzenie partnerstw w celu zapewnienia lepszego dostępu do usług i zwiększenia szans wszystkich uczniów.

 

 

 

 

 

 

SAS loga