Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

 

MARKPIW stopka 

 

 

 

  

Logo Markpiw

 

 

Projekt

 

„Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników
Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

 

jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Realizatorem projektu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Wydziały w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.


MSCDN jako jedna z największych placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce od dwóch lat czynnie zajmuje się systemowym wspomaganiem szkół. Doświadczenie pracowników placówki zapewnia wysoką jakość działań podejmowanych w tym obszarze. W projekcie jest to gwarantem zaangażowania ekspertów oraz profesjonalnej organizacji procesu wspomagania. Zapewni to uczestnikom projektu kompleksowe przygotowanie do pracy z nauczycielami i szkołami.


Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego, w 200 przedszkolach/szkołach/placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym 200 pracowników instytucji systemu wspomagania w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.


Grupą docelową: są pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, trenerzy indywidualni, specjaliści, osoby współpracujące lub zainteresowane podjęciem współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, biblioteką pedagogiczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


W ramach projektu zapewniamy:

 • Szkolenia stacjonarne (76 godzin) i e-learningowe (20 godzin) przygotowujące do prowadzenia wspomagania procesowego;
 • Doradztwo prowadzone w formie: sieci współpracy i samokształcenia oraz spotkań konsultacyjnych (indywidualnych i grupowych). Wsparcia podczas prowadzenia procesu wspomagania przez uczestników projektu udzielają wykwalifikowani doradcy, nauczyciele konsultanci i eksperci MSCDN. W projekcie zaplanowano także wizyty doradców w szkołach na miejscu realizacji procesu wspomagania przez uczestnika.

Rekrutacja: wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronach www Wydziałów oraz na stronie www.mscdn.pl


Każdy uczestnik projektu otrzyma: zaświadczenie o ukończeniu 96-godzinnego szkolenia z informacją potwierdzającą przeprowadzenie procesu wspomagania w szkole. Będzie to udokumentowaniem przygotowania teoretycznego i praktycznego uczestników do prowadzenia procesu wspomagania.

 

 

Spotkania informacyjno-promocyjne w projekcie

 1. Idea, geneza i założenia projektu MARKPIW
 2. Zasady i warunki rekrutacji w projekcie

 

 

Rekrutacja do udziału w Projekcie MARKPIW

 

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnym proponujemy lekturę krótkiej informacji pt. „5 kroków w rekrutacji do projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania(MARKPIW)”. [Pobierz dokument]

 

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

[Regulamin rekrutacji do Projektu MARKPIW]

 1. Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla pracowników instytucji wspomagania (publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych) 
  1. Karta zgłoszenia do MARKPIW
  2. Deklaracja uczestnika projektu
  3. Zgoda dyrektora placówki wspomagania
  4. Zgoda dyrektora na organizację wspomagania
  5. Oświadczenie uczestnika projektu
 2. Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla indywidualnych specjalistów, trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty)
  1. Karta zgłoszenia do MARKPIW
  2. Deklaracja uczestnika projektu
  3. Zgoda dyrektora placówki wspomagania
  4. Zgoda dyrektora na organizację wspomagania
  5. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Pakiet dokumentów rekrutacyjnych dla indywidualnych nauczycieli, dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek 
  1. Karta zgłoszenia do MARKPIW
  2. Deklaracja uczestnika
  3. Zgoda dyrektora placówki organu prowadzącego
  4. Potwierdzenie dyrektora placówki wspomagania
  5. Zgoda dyrektora na organizację wspomagania
  6. Oświadczenie uczestnika projektu 

 

 

 

Rekrutacja do Projektu MARKPIW będzie trwała od
30 maja do 30 czerwca 2018 r.

 

 

[Elektroniczna karta zgłoszenia do projektu MARKPIW oraz kwestionariusz diagnostyczny]

 

 

 


Informacji o projekcie MARKPIW można uzyskać w biurze projektu.

Adres

MSCDN
ul. Świętojerska 9, pok. 105
00 – 236 Warszawa  

Koordynatorka projektu
Ewa Lubczyńska, tel. 510 932 783
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Asystentka w projekcie
Beata Gembarowska, tel. 519 836 024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.