MSCDN Wydział w Warszawie, ul.Świętojerska 9, 00-240 Warszawa - III Ogólnopolska Konferencja Historyków i Archiwistów "Educare necesse est... 2018"
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

III Ogólnopolska Konferencja Historyków i Archiwistów "Educare necesse est... 2018"

 

 

 

 


W dniach 7- 8 czerwca 2018 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Historyków i Archiwistów

 

Educare necesse est... patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej

 

zorganizowana przez

 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej; Archiwum Państwowe w Warszawie;
 • Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Konferencję w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego otworzyli:

 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek,
 • Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak oraz
 • Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jarosław Zaroń.

Otwierając obrady, prezes IPN dr Jarosław Szarek wskazał na wartości patriotyczne w kształtowaniu postaw Polaków. Podkreślił, że „dotknięcie źródeł historycznych jest jedną z najlepszych form edukacji”.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak zauważył, że materiały w archiwach mogą służyć nie tylko do nauczania historii ale także geografii, języka polskiego, techniki.

Dyrektor MSCDN Jarosław Zaroń wskazał na patriotyzm jako wartość w edukacji. Przestrzegał przed zawłaszczaniem patriotyzmu przez kulturę masową oraz spłycaniem poprzez sprowadzenie go wyłącznie do przeżyć emocjonalno-sentymentalnych. Podkreślił, że edukacja patriotyczna polega na systematycznej pracy wychowawczej. Zadaniem nauczycieli jest wskazywanie przykładów postaw patriotycznych rozumianych jako rzetelna służba wobec wspólnoty, w której żyjemy i której wiele zawdzięczamy.

Celem konferencji było zapoznanie ze źródłami archiwalnymi dokumentującymi polskie drogi do niepodległości od poł. XVIII w. do XXI stulecia.
W konferencji wzięło udział 114 osób, z czego 39 wygłosiło interesujące referaty, które wpisały się w następujące bloki tematyczne:

 1.  Patriotyzm — idea i zjawisko od połowy XVIII wieku do XXI stulecia.
 2.  Wartości patriotyczne w programach szkolnych i działaniach archiwów (doświadczenia i refleksje).
 3.  Rola nauk pomocniczych w warsztacie dydaktyka i archiwisty.

Honorowy Patronat nad konferencją objęła Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. prof. UW Jolanta Choińska- Mika.

Komitet Konferencji Educare necesse est…

 • Prof. dr hab. Alicja Kulecka- IH UW
 • Mgr Magdalena Mołczanowska- AIPN
 • Dr Teresa Stachurska-Maj – MSCDN
 • Dr Violetta Urbaniak - APW

Pliki do pobrania: Program konferencji(pdf)